Hoonete mõõdistamine

Hoonete mõõdistamine ehk hoonete inventariseerimine on protsess, mille käigus kogutakse hoone tehnilist informatsiooni ning mõõtmeid, mille järel koostatakse hoonest 3D mudel ja/või mõõdistusjoonised.

Hoonete mõõdistamine

Millal on abiks hoonete mõõdistamine?

  • Üle 20m² Hoone puudub Ehitisregistrist (EHR)
  • Hoone tehnilised andmed Ehitisregistris (EHR) ei ole korrektsed
  • Hoone ümberehitused või laiendused tuleb seadustada
  • Vajatakse kinnisvara hindamist, kuid puuduvad hindamise aluseks olevad täpsed pindade ruutmeetrid
  • Arhitekt vajab hoone DWG jooniseid uue projekti koostamiseks
  • Vajatakse hoonest digitaalseid plaane

Näiteks soovid müüki panna maja, mille oled pärinud aga puudub igasugune info maja tehnilistest andmetest. Kui sa ei tea mitu m² on maja, siis ei ole võimalik sellele ka hinda määrata. Hindamisaktis määratakse alati ruutmeetri hind.

Kui ehitisregistris puuduvad vana maja tehnilised andmed või need ei ole korrektsed, siis üldjuhul ei anna pank sellele ka laenu. Enamasti on vanade majade andmete korrastamine ehitisregistris üsnagi lihtne, kui ei ole hiljem teostatud ümberehitusi. Selleks võib piisata hoone mõõdistamise tulemusel koostatud mõõdistusjoonistest ja andmete esitamise teatisest, kus on välja toodud hoone tehnilised andmed. Kindlasti tuleks esmalt konsulteerida kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistiga.

Korrektsed andmed ehitisregistris võivad kinnisvara väärtust tõsta kuni 15% !

Hoonete mõõdistamine tuleb appi ka siis, soovid tellida elamu ümberehitustöödeks või laienduseks arhitektilt ehitusprojekti, kuid sul puuduvad hoone hetkeolukorda kajastavad joonised või need pole arhitektile sobivas formaadis. Meie koostame joonised arhitektile sobivas formaadis!